Parking Lot

คำถาม

เวลาเข้าพัก


  • เวลาเช็คอิน 14.00 น.

  • เวลาเช็คเอ้าท์ ก่อน 12.00 น.

**กรณีเช็คเอ้าท์เลท 12.01-15.00 น. ชาร์จ 500 บ. 15.01-18.00 น. ชาร์จ 1,000 บ.

อนุญาตให้เลทเช็คเอ้าท์ ในกรณีที่ห้องว่างเท่านั้น
WIFI


WIFI ฟรีเฉพาะบริเวณสาธารณะ (รีเซฟชั่น และ ร้านกาแฟ)
สัตว์เลี้ยง


ไม่อนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก